KB Kids Shop – Chuyên Quần Áo Trẻ Em >>> 𝐁𝐎𝐃𝐘𝐒𝐔𝐈𝐓 𝐃𝐀̀𝐈 𝐓𝐀𝐘 𝟎𝐋𝐃 𝐍𝐚𝐯𝐲 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐢̣𝐧. 𝐕𝐚̉𝐢 𝐜𝐨𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐞̂̀𝐦, 𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐝𝐚…

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🌈🌈𝐁𝐎𝐃𝐘𝐒𝐔𝐈𝐓 𝐃𝐀̀𝐈 𝐓𝐀𝐘 𝟎𝐋𝐃 𝐍𝐚𝐯𝐲 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐢̣𝐧. 𝐕𝐚̉𝐢 𝐜𝐨𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐞̂̀𝐦, 𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐚̃𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐫𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟏 𝐛𝐨̣̂ đ𝐚́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐞̀ 🤩

✔️Size 0-24m

✔️Giá: #60k/cái ➡️ Set 5 cái #250k

📌Liên hệ shop m.me/ShopKBkid để được tư vấn size phù hợp cho bé
—————————–
HÀNG CÓ SẴN TẠI:
🌿KB KIDS SHOP🌿

❣️ Đổi size, đổi mẫu linh hoạt
✈️ Ship COD toàn quốc/ Có Shopee.
☎ Phone/ Imess/ Zalo: 0909 372 379

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart